Westminster Ma - 2 Alarms - June 10thFitchburg Ma - 4 Alarms - May 23rdFitchburg Ma - Working Fire - May 23rdFitchburg Ma - 3 Alarms - May 21stLeominster Ma - 3 Alarms - May 15thLeominster Ma - 2 Alarms - May 7thLeominster Ma -- Working Fire - May 4thWorcester Ma - Working Fire - April 24thLancaster Ma - Working Fire - April 20thDevens Ma - 2 Alarms - April 21st